pattaya_jomtien_beachหาดจอมเทียนเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมกันมายาวนานแต่หากใครที่อยู่ในพื้นที่จะสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างดีซึ่งมีทั้งด้านดีและไม่ดี วันนี้เรามาดูกันนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นส่งผลอะไรบ้างและจะส่งผลกับใคร

                -เริ่มมีความเจริญเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น สิ่งเหล่านี้มาตามกระแสความนิยมนะครับเมื่อนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมากขึ้นที่พักพัทยาหาดจอมเทียนก็ถูกสร้างขึ้นอย่างหน้าตา การคมนาคมขนส่งทางบกอย่างเช่นถนนตัดผ่านก็มีมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ส่งผลดีในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพในพื้นที่สามารถที่จะรองรับความเจริญที่เข้ามากมาขึ้น สามารถที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ แต่ในทางกลับกันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนดั้งเดิมบางกลุ่มที่ต้องการให้เป็นแบบนี้แต่สำหรับภาพรวมแล้วถือว่าทุกฝ่ายน่าจะยอมรับได้ดังจะเห็นได้จากปัจจุบันไม่มีการประท้วงของคนในพื้นที่เพื่อเรียกร้องสิ่งต่างๆ

                -มีชาวต่างชาติในพื้นที่มากขึ้น เนื่องจากว่านักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวลำทำธุรกิจมีทั้งแบบถูกกฎหมายและแบบที่แอบแฝงอยู่ ทำให้เราเห็นว่าต่อไปจะมีฝรั่งมาครองพื้นที่ทั้งหมดแม้ว่าตามกฎหมายและจะต้องเป็นเจ้าของคนไทยเท่านั้นเพราะคนไทยกลุ่มนี้เองครับที่ให้ความร่วมมือการถือครองแทนชาวต่างชาติ หากจะมองให้ชัดเจนนักธุรกิจเหล่านี้จะแต่งงานกับคนไทยเพื่อให้ภรรยาถือครองที่ดินแทนและทำการเปิดธุรกิจในชื่อภรรยาชาวไทยนี่เป็นช่องว่างของกฎหมายที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะแต่อาจจะไม่เหมาะสมที่จะใช้ช่องว่างแบบนี้ ทางแก้ที่ดีที่สุดคือหาช่องทางปรับแก้กฎหมายให้รัดกุมหรือดีกว่านั้นสร้างจิตสำนึกของคนไทยเองเพราะบางคนไม่ได้รักจริงแต่เป็นการรับจ้างจดถือครองที่ดินแทนโดยได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่า แน่นอนครับว่าใครๆก็ต้องการเงินด้วยกันทั้งนั้นแต่เร้าองหันมองภาพรวมหรือส่วนรวมบ้างก็ดีที่พักพัทยาหาดจอมเทียนก็เช่นเดียวกันอยากให้คนไทยเป็นเจ้าของเยอะๆนะครับ

                -ความเป็นธรรมชาติหายไปเมื่อก่อนริมหาดยังคงมีพื้นที่ว่างมากมายที่เต็มไปด้วยผักบุ้งทะเลวันนี้แทบจะไม่เหลือให้เห็นกันอีกแล้ว เมื่อไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไปธรรมชาติเหล่านี้จึงถูกทำลายไปจนสิ้นเชิงทำให้สิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศเปลี่ยน เมื่อก่อนเคยเห็นคนทอดแหหาปลาริมชายหาดวันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ เพราะว่า นักท่องเที่ยวเล่นน้ำและพักผ่อนจะมาเดินทอดแหถูกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เสียบรรยากาศที่สวยงาม และอีกอย่างมีคนจำนวนมากปลาที่ไหนจะกล้าเข้ามาชายฝั่ง ที่พักพัทยาหาดจอมเทียนก็บดบังมุมมองหลายๆมุมไปโยปริยายจากแต่ก่อนมองเห็นทะเลแต่ไกลวันนี้เห็นแต่ตึกสูงปิดกั้น

                การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หลายคนบอกว่าเยอะหลายคนบอกว่าน้อยตามแต่ว่าตัวเองจะเสียไปมากน้อยแค่ไหนส่วนคนที่ได้ประโยชน์ก็บอกว่าดีเพราะทุกคนเห็นประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ซินะครับ